QLB cursus Utrecht dinsdag 11 mei (proefles), 18 en 25 mei, 1 en 8 juni met de mogelijkheid voor een gemiste keer op 29 juni.

Fijn dat je mee komt doen! Voor onze administratie en de cursusvoorbereiding hebben we wat aanvullende gegevens nodig. Wij zijn ons bewust van het privékarakter ervan en gaan daar zorgvuldig mee om.